Hjem

Non-profit association – Law 1/2002

OTG West Europe Association

Målet til OTG West Europe Association er å skape et miljø hvor Nu Skin-distributører med felles mål kan dra nytte av innsatsen til hverandre. Dette takket være et system av felles og like presentasjoner og treninger. Sammen kan vi alle utrette mer enn det som ville vært mulig alene.

Bli medlem

av OTG Association

FAQ

Fordi vi ønsker å være organisert på en slagkraftig og gjennomsiktig måte. Vårt mål er å fortsette og utvikle nye og bedre verktøy for alle distributører i Vest-Europa.

Fordi ingen penger skal gå til enkelte distributører. Eventuelt overskudd videre utvikling av OTG WE.

Alle distributører kan delta så lenge de følger OTG Code of Conduct.

Per definisjon blir en organisasjon dannet med det formål å yte service til sine medlemmer. Derfor er alt materiell, tjenester og eventer kun for medlemmene.

Vi ønsker å være sikre på at alle kan dra nytte av det vi gjør. Av den grunn har vi i OTG WE besluttet å tilby medlemskap gratis til alle distributører som bruker vårt supportsystem (web, materiell, eventer osv).

Registrer deg her for å være sikker på at du ikke går glipp av noe vi tilbyr.
Vi ser frem til å motta din registrering.

Det er gratis!

Vi ønsker å høre fra deg! Ved å dele dine meninger, ideer og behov med oss, vil du hjelpe oss til å gi deg enda bedre støtte og verktøy i forretningen din.

OTG WE utvikler, designer og trykker materiell for å gjøre din forretningsvirksomhet enklere.

OTG WE organiserer store arrangement hvert år, som Success Summit og Convention Summit.

 

OTG WE sørger for web-tjenester i 14 vesteuropeiske land. 10 språk er tilgjengelige i dag og flere vil komme!

Web-tjenestene inkluderer jevnlige webinarer med erfarne ledere, en seksjon for nedlasting av materiell, sender ut e-post, oppstart og mye mer.

Register

Hvordan kan jeg bli medlem i organisasjonen?

klikk her. (Det er gratis).

Hvorfor bli en Aktiv Bidragsyter?

Mange nye prosjekter, bedre verktøy og tjenester er underveis, og enda flere venter på å bli realisert. Vårt team er lite, og våre resurser er begrenset slik at alle midler som kommer i tillegg vil bli brukt til å fremskynde prosessen samt forbedre kvaliteten på våre tjenester.

En OTG WE Aktiv Bidragsyter er en person som på alle måter har bestemt seg til å følge OTG Code of Conduct, men som også har bestemt seg for å bidra økonomisk til OTG West Europe sin vekst og utvikling. De har bestemt seg for personlig å donere minst 10 Euro hver måned.

Jeg bidrar med:

Bli en VIB Bidragsyter

En OTG WE VIP Contributor er en person som har bestemt seg til å følge OTG Code of Conduct, men som også har bestemt seg for å bidra økonomisk til OTG West Europe sin vekst og utvikling. De har bestemt seg for personlig å donere minst 50 Euro hver måned.

OTG WE VIP Bidragytere vil få et spesielt bevis.

Hvert år en Bidragsyter har oppfylt betingelsene, blir et nytt bevis bli utsendt. Dette anerkjenner det antall år som hver VIP Bidragsyter har bidratt (ett år, to år tre år som bidragsyter, osv).

OTG WE VIP Bidragytere får fordeler ut fra deres bidragsnivå.

Jeg bidrar med:

Bidragsytere

OTG West Europe Assosiation Bidragsytere

Nedenfor er en oversikt over alle bidragsytere som i 2015 har bidratt hele året og beløpene de har bidratt med. Oversikten blir oppdatert i slutten av hvert år.

Hvis du blir en bidragsyter nå, blir navnet ditt nevnti neste nyhetsbrev og på denne siden i slutten av 2016.

VIP bidragsytere

Aktive bidragsytere

Claude Michel – Robert de Bruijn – Aileen Utkvitne – Eva Birgitte Hertzberg – Jorunn Sandvoll – Sissel Halmoy – Tommy Christiansen/Linda Andersen – Anna Caballero – Rocío Sevillano Sanchez – Elena Esteban – Francisco Javier Alcantara Arcos – Maria Aide Gutierrez -Susanna Gómez de Haas – Anne K.Göramnsson – Knut Persen & Tove Holmen – Kristi Malmberg – Lisbeth Rudemalm – Monica Magnusson – Sofia Bengtsson – Ylva Pålsson – Yvonne Majlöv – Paul Marsh – Lisbeth Nodland

FRIVILLIG OVERSETTERTEAM

Anca Tacutu – Andrea Morgado – Anna Katrín Þórsdóttir – Ásgeir Harðarson – Barbro Brithen – Elvira Wassenaar – Eva Úlfsdóttir – Gitte Voss Nygaard – Hannah Tannemyr – Isabel Bracero – Isabelle Pighetti – Jessica Crabtree – Kesia Lønø – Kirsten Kern – Kristian Skaanning Rasmussen – Lilli Vanhatalo – Marja Oratmangoen – Martina Arese – Meeri Simula – Milena Saponaro – Nathalie Sprich – Nina Barré – Patricia Valls – Paula Jamal – Paulo Campos Pertii – Pölönen – Peter Commandulli – Raúl Celdrán – Samir Jamal Silvia – Colonques – Tove Holmen – Vanessa Perez

Vi takker på forhånd for din støtte!