Inicio

Non-profit association – Law 1/2002

OTG West Europe Association

Målet med föreningen OTG West Europe är att skapa en miljö där Nu Skins distributörer med gemensamma mål kan dra nytta av varandra. Tack vare ett system med gemensamma och enhetliga presentationer och utbildningar, kan alla åstadkomma mer än vad som är möjligt var för sig.

Bli medlem

i OTG föreningen

FAQ

Vi vill vara organiserade på ett kraftfullt och transparant sätt. Vårt mål är att fortsätta utveckla nya och bättre verktyg för alla distributörer som gör business i västeuropa.

B Eftersom inga pengar kommer att gå till någon enskild distributör. Eventuellt överskott återinvesteras i utvecklingen av OTG WE.

Alla distributörer kan delta så länge de följer OTG:s kodex.

Per definition skapas en förening med syftet att ge service till sina medlemmar. Därför är allt material, alla tjänster och evenemang endast för medlemmar.

Vi vill se till att alla kan dra nytta av det vi gör. Därför har OTG beslutat att erbjuda gratis medlemskap till alla distributörer som använder vårt stödsystem (webben, material, evenemang etc).

Registrera dig här för att se till att du inte går miste om något som vi erbjuder.

Vi ser fram emot att ha dig som medlem!

Det är gratis!

Vi vill gärna att du hör av dig! Genom att dela dina åsikter, dina idéer och behov med oss kommer du att göra det möjligt för oss att ge dig ännu bättre stöd och verktyg för din verksamhet byggnad.

OTG WE utvecklar, konstruerar och trycker material för att underlätta ditt affärsbyggande.

OTG WE organiserar stora evenemang varje år, såsom Success Summit & Convention Summit.

OTG WE tillhandahåller webbtjänster i 14 västeuropeiska länder. I dag är 10 språk tillgängliga och fler är på gång!

Webbtjänsten inkluderar regelbundna webinars med erfarna ledare, en nedladdningssektion med allt material, e-postlista, komma igång och mycket mer.

Registrering

Hur går jag med i OTG?

klicka här för att gå med. (Det är gratis).

Varför ska man vara en aktiv bidragsgivare?

Många nya projekt, bättre verktyg och tjänster är på väg och fler är under utveckling. Vårt team är litet och våra resurser begränsade och eventuella ytterligare medel kommer att användas för att påskynda förfarandet och öka kvaliteten på vår service.

En aktiv bidragsgivare i OTG West Europe är en person som på allvar har åtagit sig att följa OTG:s kodex, men som också beslutat sig för att bidra ekonomiskt till OTG WE:s tillväxt och utveckling. En aktiv bidragsgivare har åtagit sig att personligen donera minst 10 euro per månad.

Jag vill bidra med:

Bli en VIP-bidragsgivare

En aktiv bidragsgivare i OTG West Europe är en person som på allvar har åtagit sig att följa OTG:s kodex, men som också beslutat sig för att bidra ekonomiskt till OTG WE:s tillväxt och utveckling. En aktiv bidragsgivare har åtagit sig att personligen donera minst 50 euro per månad.

OTG WE VIP-bidragsgivare får ett speciellt intyg

Varje år när en bidragsgivare har uppfyllt kraven, kommer ett nytt intyg skickas med antalet hela år som man varit en VIP-bidragsgivare (1 års, 2 års, 3-årsbidragsgivare, etc).

OTG WE VIP-bidragsgivare får fördelar baserade på deras bidragsnivå.

Jag vill bidra med:

Bidragsgivare

Bidragsgivare OTG West Europe Association

Följande lista visar medlemmar som gett finansiella bidrag under hela året.

I slutet av varje år uppdaterar vi listan. Om du blir en aktiv bidragsgivare eller en VIP bidragsgivare nu, kommer ditt namn att nämnas i nästa nyhetsbrev och på denna webbsida i slutet av året.

VIP bidragsgivare

Aktiva bidragsgivare

Claude Michel – Robert de Bruijn – Aileen Utkvitne – Eva Birgitte Hertzberg – Jorunn Sandvoll – Sissel Halmoy – Tommy Christiansen/Linda Andersen – Anna Caballero – Rocío Sevillano Sanchez – Elena Esteban – Francisco Javier Alcantara Arcos – Maria Aide Gutierrez -Susanna Gómez de Haas – Anne K.Göramnsson – Knut Persen & Tove Holmen – Kristi Malmberg – Lisbeth Rudemalm – Monica Magnusson – Sofia Bengtsson – Ylva Pålsson – Yvonne Majlöv – Paul Marsh – Lisbeth Nodland

FRIVILLIGA ÖVERSÄTTNINGSTEAM

Anca Tacutu – Andrea Morgado – Anna Katrín Þórsdóttir – Ásgeir Harðarson – Barbro Brithen – Elvira Wassenaar – Eva Úlfsdóttir – Gitte Voss Nygaard – Hannah Tannemyr – Isabel Bracero – Isabelle Pighetti – Jessica Crabtree – Kesia Lønø – Kirsten Kern – Kristian Skaanning Rasmussen – Lilli Vanhatalo – Marja Oratmangoen – Martina Arese – Meeri Simula – Milena Saponaro – Nathalie Sprich – Nina Barré – Patricia Valls – Paula Jamal – Paulo Campos Pertii – Pölönen – Peter Commandulli – Raúl Celdrán – Samir Jamal Silvia – Colonques – Tove Holmen – Vanessa Perez

Ett stort tack till alla bidragsgivare!